Lokalpolitisk folder för SD Heby | Sverigedemokraterna Heby

Lokalpolitisk folder för SD Heby

Nedan presenteras den lokalpolitiska folder som Sverigedemokraterna Heby tagit fram till valet den 14 september.

Detta vill vi göra i Heby kommun

» Hela kommunen ska leva. Samhällsservice ska inte centraliseras. Uppmuntra och underlätta för entreprenörer att etablera sig över hela Heby kommun.

» Stoppa invandringsmottagandet så att mer resurser kan gå till skola, vård och omsorg. På så sätt uppstår inte de ekonomiska och sociala problem som finns i många andra kommuner.

» Avsätt mer resurser till äldreomsorgen och garantera att de äldres behov tillgodoses för att undvika att oegentligheter sker.

» Behåll alla vårdcentraler och bevara mindre skolor så att samhällsservicen finns utspridd. Öppna en ny skola i Runhällen.

» Säkerställ att maten till skolor och äldreboenden är näringsriktig, varm, aptitlig och producerad enligt svensk djurskyddslagstiftning.

» Motverka det hitresta yrkestiggeriet och tillskriv regeringen om en lagändring för att få till stånd ett tiggeriförbud.

» Verka för ett tågstopp i Vittinge för att underlätta pendling till Uppsala och Sala. Upptåget bör även ha högre turtäthet.

» Arbeta för att viktiga frågor för kommunen ska avgöras på så lokal nivå som möjligt, till exempel den lokala jakten.

» Förbättra myggbekämpningen för att hålla nere myggbestånden i rätt tid och skapa rimliga förhållanden för alla kommuninvånare.