Motion om att stoppa flyktingmottagandet i Heby kommun | Sverigedemokraterna Heby

Motion om att stoppa flyktingmottagandet i Heby kommun

Nedanstående motion av Björn Fredriksson, Sverigedemokraternas gruppledare i Heby kommunfullmäktige, om att stoppa flyktingmottagandet i Heby kommun har inlämnats till kommunen under december 2012. Motionen följer nedan i sin helhet.

Motion till kommunfullmäktige i Heby

Stoppa flyktingmottagandet för år 2013

Då Heby kommun har en ytterst dålig ekonomi för tillfället bör vi tills vidare minska kommunens utgifter.

Av befolkningen i Heby utgör gruppen med invandrarbakgrund 8,4 %, och de står för 50,7 % av de sociala kostnaderna i kommunen.

Att stoppa flyktingmottagandet för år 2013 skulle vara en av förhoppningsvis fler åtgärder, som har till syfte att förbättra kommunens finanser.

Framöver bör vi slå in på en mer ansvarsfylld flyktingpolitik än den som bedrivs idag.

Det är en skam att Sverige nedlåter sig till denna skamlösa människohandel.

Vittinge 121214

Björn Fredriksson (SD)