Sverigedemokraterna Heby | Sverigedemokraterna i Heby kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Heby

Välkommen till Sverigedemokraterna Heby!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Heby kommun.

ordf

Michael Öhman

Ordförande SD Heby

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD Heby i P4 Upplands valsatsning

  Av davidperez den 24 augusti 2014
  0

  SD Hebys kommunföreningsordförande och förstanamn Michael Öhman medverkade i en debatt om kollektivtrafik med Kristdemokraterna och Lokala partiet i P4 Uppland:

  ”Bättre tvärförbindelser behövs i Heby kommun” (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

  Politiker debatterade Heby som pendlarkommun (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

  Dessutom har Michael Öhman (SD) på trettio sekunder sammanfattat partiets viktigaste frågor i kommunen:

  Heby på 30 sekunder (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

  Sverigedemokraterna Heby har även svarat på P4 Upplands frågor om kommunvalet 2014 enligt nedan.

  Hur kan nya jobb skapas i kommunen?
  Locka fler företag att etablera sig i kommunen, bygg fler bostäder samt skapa bättre kommunikationer.

  Vilka är de viktigaste förändringarna som ni vill genomföra i skolan?
  Öka vuxennärvaron för att skapa lugn och ro i skolan, vilket leder till bättre studieresultat.

  Vad behöver göras för att förbättra äldrevården i kommunen?
  Avsätt mer resurser till äldreomsorgen och säkerställ att de äldres behov tillgodoses så att oegentligheter inte förekommer.

  Vilken är den viktigaste förändringen ni vill genomföra för integrationen i kommunen?
  Inför ett invandringsstopp för att inte belasta kommunens redan ansträngda ekonomi ännu mer.

  Vilken är den viktigaste frågan för kommunen?
  Att utveckla alla orter och samhällen för att öka samhällsservicen inom hela kommunen.

  Mer information:

  Så här tycker partierna i kommunfullmäktige i Heby (Sveriges Radio P4 Uppland)

 • SD Upplands EU-valrörelse 2014

  Av davidperez den 5 juni 2014
  0
  Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

  Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

  Europaparlamentsvalet 2014 är sedan en tid tillbaka över, och för partidistriktet SD Uppland blev valrörelsen liksom i övrigt i landet en stor succé. Partiet hade bland annat valstugor i Bålsta och Uppsala för första gången i ett EU-val. Valrörelsen startade med bland annat en valplaneringsträff i Uppsala och i de flesta andra kommuner i länet samt partiledare Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm.

  SD kampanjade på Gimo vårmarknad, Knivsta marknad och Tierps vårmarknad, i Östervåla, på olika orter i Tierps kommun, på Stora torget i Enköping, på torget i Gimo, i Knivsta, i Almunge och i Knutby. Dessutom deltog SD i olika EU-debatter på SLU, hos Missionskyrkan, på Knivsta kommunhus, på Kompassen i Enköping, på Uppsala folkhögskola, i Radio Uppland, med Svenska Jägareförbundet och med Kurdiska student- och akademikerföreningen.

  Partiet hade torgmöten i både Uppsala och Enköping med partiledare Jimmie Åkesson. Partisekreterare Björn Söder och SD:s toppnamn i EU-valet Kristina Winberg besökte Uppsala för ett torgmöte vid valstugan.

  SD har annonserat i Enköpings-Posten, i Uppsalatidningen och på Facebook. Dessutom har det affischerats på landsbygden runt om i länet, bland annat i Heby, Uppsala och Östhammars kommuner. Även på orterna Enköping, Knivsta och Uppsala har det affischerats. En stor del valmaterial har delats både vid skolbesök, vid valstugorna, vid övrigt kampanjande och i brevlådor i Enköpings, Heby, Knivsta, Uppsala och Östhammars kommuner. Valrörelsen avslutades med en stor valvaka i Uppsala för distriktets medlemmar.

  Från distriktets sida vill vi rikta ett stort tack till alla valarbetare, medlemmar, väljare och sympatisörer för ett fantastiskt valresultat, en härlig valrörelse och en fin valvaka. Sverigedemokraterna tar alltså för första gången plats i Europaparlamentet och detta med 2 mandat och nästan 10 procent, vilket är en tredubbling från förra EU-valet 2009. Vi är här för att stanna, och vi är på gång nu! Nu laddar vi batterierna inför det stora valet i september. Tack, alla Sverigevänner!

  Det slutliga valresultatet blev följande:

  Enköpings kommun: 10,08 % (nummer 5)
  Heby kommun: 13,60 % (nummer 3)
  Håbo kommun: 11,64 % (nummer 4)
  Knivsta kommun: 8,50 % (nummer 5)
  Tierps kommun: 11,25 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
  Uppsala kommun: 5,76 % (nummer 8)
  Älvkarleby kommun: 14,67 % (nummer 2)
  Östhammars kommun: 10,06 % (nummer 5)

  Uppsala län: 7,50 % (nummer 5; utan Uppsala kommun skulle länets valresultat bli 10,89 procent)

  De tre starkaste valdistrikten i respektive kommun:

  ENKÖPING
  Västerleden N: 17,01 % (nummer 2)
  Romberga: 13,38 % (nummer 2)
  Svinnegarn: 12,66 % (nummer 3)

  HEBY
  Tärnsjö: 16,18 % (nummer 3)
  Västerlövsta Östra–Huddunge: 15,27 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
  Morgongåva: 14,23 % (nummer 2)

  HÅBO
  Mansängen: 17,55 % (nummer 2)
  Skokloster: 13,98 % (nummer 4)
  Övergran: 12,44 % (nummer 6)

  KNIVSTA
  Husby-Långhundra: 12,81 % (delad tredjeplats)
  Vassunda: 11,05 % (nummer 5)
  Södra Knivsta: 10,22 % (nummer 6)

  TIERP
  Skärplinge: 16,25 % (nummer 2)
  Söderfors: 13,30 % (nummer 2)
  Västland–Karlholm: 12,60 % (nummer 2)

  UPPSALA
  Faringe–Bladåker: 25,74 % (största parti och starkaste valdistrikt!)
  Järlåsa: 17,68 % (nummer 2)
  Knutby: 17,43 % (nummer 3)

  ÄLVKARLEBY
  Älvkarleö bruk–Marma: 19,42 % (nummer 2)
  Skutskärs centrum: 17,13 % (nummer 2)
  Jungfruholmen: 15,13 % (nummer 2)

  ÖSTHAMMAR
  Alunda tätort: 13,67 % (nummer 2)
  Norrskedika–Valö–Forsmark: 13,33 % (nummer 3)
  Gräsö: 12,89 % (nummer 3)

 • Reservation gällande strategisk plan för Landstinget i Uppsala län

  Av uppland den 27 september 2013
  0

  I onsdags den 25 september 2013 behandlade landstingsfullmäktige i Uppsala län, som denna gång sammanträdde på Folkets hus i Heby, den strategiska planen för Landstinget i Uppsala län.

  Landstingsråd och gruppledare Pavel Gamov (SD) höll ett antal anföranden i talarstolen under ärendet. Kontentan med dessa anföranden kan sammanfattas med nedanstående skriftliga reservation.

  Reservation § 8

  Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län

  Härmed reserverar sig Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp gällande beslutet i ärende 8, Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län (CK 2012-0166), vid landstingsfullmäktige i Uppsala läns sammanträde i Heby den 25 september 2013.

  Trots att partiet anser att det är viktigt och bra att landstinget nu får en strategisk plan samt att den aktuella planen i stora stycken har en tydlig och välkommen viljeinriktning finns det vissa delar som det finns anmärkningar på. Då partiet saknar ordinarie plats i bland annat landstingsstyrelsen har dessa synpunkter inte kunnat framföras på ett formellt sätt tidigare än i landstingsfullmäktige.

  Områden där vi instämmer i den strategiska planens utstakade riktning gäller exempelvis landstingets fastighetsbestånd och kollektivtrafiken, där vi menar att landstinget bör använda sin ställning gentemot regeringen för att äntligen få till stånd fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm. Dessutom bör planerna på järnväg från Uppsala till Enköping utvecklas ytterligare.

  Bland annat vänder sig Sverigedemokraterna emot formuleringarna om att de redan flera gånger om kraftigt höjda biljettpriserna i kollektivtrafiken kan komma att höjas ännu mer framöver. Likaså tycker vi att det är anmärkningsvärt att det mer eller mindre utlovas en skattechock under perioden fram till 2025 när skattesatsen i landstinget redan höjts under innevarande mandatperiod och när Sverige trots att vi redan har världens i princip högsta skattetryck långtifrån har världens bästa välfärd.

  Fokus bör vara på att få en budget i balans och prioritera kärnverksamheterna, vilket är hälso- och sjukvård av hög kvalitet till i första hand våra egna länsmedborgare samt en prisvärd, attraktiv och komfortabel kollektivtrafik. Till kärnverksamheten räknar vi inte exempelvis tilltagna satsningar på FoU, kultur eller det mångkulturella samhället. SD ställer sig också skeptiskt till eventuella forskningssatsningar gällande etnicitet och genus, då vi vill att alla medborgare ska behandlas lika och inte ser att det finns något egenvärde i att landstinget bekostar sådana satsningar med skattemedel.

  Vi konstaterar att majoriteten själv i den strategiska planen påpekar att utlandsfödda i allmänhet tar större resurser i anspråk för hälso- och sjukvård. Vår slutsats av detta är att landstinget i likhet med vad SD tidigare under mandatperioden uttryckt inte bör befrämja det mångkulturella samhället eller den invandringspolitik som bedrivs idag.

  Avslutningsvis ställer vi oss som ovan nämnt kritiska till de mycket ambitiösa satsningar på forskning och utveckling som framkommer i planen. FoU är enligt vårt förmenande främst ett statligt ansvar, och kostnaderna bör inte vältras över på vårt landsting, som redan har stora ekonomiska utmaningar med de längsta kötiderna inom den specialiserade sjukvården samt stora neddragningar vad gäller vårdplatser och -avdelningar.

  För Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp

  Uppsala 2013-09-26

  Pavel Gamov, landstingsråd och gruppledare

  Mer information:

  Kallelse, handlingar och protokoll från landstingsfullmäktige i Uppsala län 2013-09-25 (Landstinget i Uppsala län, lul.se)

  Webb-tv från landstingsfullmäktige i Uppsala län 2013-09-25 (Landstinget i Uppsala län, lul.se)

  Uppsnabbat landstingsfullmäktige 25 september 2013 (Landstinget i Uppsala län, lul.se, 2013-09-25)

 • Insändare i UNT 21/7 om tågstopp i Järlåsa

  Av uppland den 21 juli 2013
  0

  Nedanstående kommentar av landstingsråd Pavel Gamov (SD) till en insändare i UNT den 13 juli publicerades idag söndag den 21 juli.

  Självklart med tågstopp i Järlåsa

  REPLIK. I insändaren från Camilla Lind och Maria Berger från Järlåsa i Samverkan (UNT 13/7) lyfts viktiga synpunkter på kollektivtrafiken i Järlåsa fram.

  Sedan Upptåget i december 2012 slutade trafikera sträckan söder om Uppsala och i stället började gå i västlig riktning mot Morgongåva, Heby och Sala har Järlåsaborna fått se sina möjligheter att transportera sig kollektivt kraftigt försämras.

  I samband med Upptågets omläggning försvann den expressbuss som trafikerade Järlåsa och gick direkt till Uppsala. Sverigedemokraterna beklagar den utvecklingen, då vi menar att hela kommunen och hela länet ska leva.

  Från Centerpartiet talas nu om att ordna med tågstopp främst i Vänge, men SD vill i första hand prioritera Järlåsa och i andra hand Vittinge och Vänge, då avståndet till Uppsala är längre. Därför kommer SD i landstinget att ta initiativ för att få till ett tågstopp för Upptåget i Järlåsa.

  Pavel Gamov
  Landstingsråd (SD)

  Mer information:

  Självklart med tågstopp i Järlåsa (Pavel Gamov, Upsala Nya Tidning (UNT), 2013-07-21)

  Underlätta för pendlare på landsbygden (Camilla Lind, Maria Berger, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-07-13)

  Upptåget till Järlåsa (namninsamling.com)

 • SD Heby överklagar kommunalt asylbeslut

  Av uppland den 18 februari 2013
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Heby kommunfullmäktige, Björn Fredriksson, har under måndagen den 18 februari inkommit med ett överklagande till Förvaltningsrätten i Uppsala gällande ett asylbeslut som nyligen fattats i Heby kommun.

  Beslutet fattades i kommunstyrelsen tisdagen den 29 januari och gäller en utökning av det avtal som kommunen har med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande flyktingungdomar.

  Björn Fredriksson (SD) hänvisar i överklagan till två parallella fall vid Förvaltningsrätten i Malmö, där rätten gått på SD:s linje och upphävt de fattade besluten eftersom de gömts undan i kommunstyrelsen och inte beslutats om i kommunfullmäktige, vilket kommunallagen föreskriver.

  Se nedan för överklagandet. Målnummer är 875-13.

  Överklagande av beslut om mottagande av ensamkommande asylsökande barn

  Härmed överklagas medelst kommunalbesvär och med begäran om inhibition till Förvaltningsrätten i Uppsala det beslut om asylmottagande som fattades av kommunstyrelsen i Heby kommun på sammanträdet tisdagen den 29 januari 2013 under ärendet Ks § 13, ”Mottagande av ensamkommande asylsökande barn”, med diarienummer 2007/115:133.

  Sammanträdesprotokollet justerades och anslogs måndagen den 4 februari 2013. Protokollet finns att erhålla via http://www.heby.se/document/document-root-22119/kommunstyrelsen-22120/protokoll-22169/ks130129p-pdf. Sidorna 1, 21 och 22 ur protokollet bifogas denna överklagan.

  Undertecknad anser att ovan nämnda beslut strider mot kommunallagen och därmed bör upphävas av förvaltningsrätten samt i väntan därpå inhiberas. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka mottagandet av så kallade ensamkommande flyktingungdomar från 8 till 13 st i en överenskommelse med Migrationsverket.

  Ett sådant beslut får inte tas av en kommunstyrelse eftersom ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt. Istället måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige, vilket inte varit fallet här. Sverigedemokraterna motsatte sig beslutet vid sammanträdet men vann inget gehör för det.

  Beslutet strider mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycket, som klart och tydligt stipulerar bland annat följande: ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.

  Att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om asylmottagande är av principiell beskaffenhet. Ser man till vilka stora kostnader det innebär för staten och sedermera för Heby kommun står det klart att detta inte är något annat än av principiell beskaffenhet och stor vikt. Kommunallagen är tydlig då den säger att ett sådant beslut endast får tas av kommunfullmäktige.

  I sammanhanget bör även nämnas att Förvaltningsrätten i Malmö i målen 4132-10, 8186-11 och 8347-11, tre liknande fall, dömt till klagandens fördel, då besluten i de respektive kommunstyrelserna i Trelleborgs och Lunds kommuner ansetts vara av principiell beskaffenhet och större vikt.

  Med anledning av ovanstående begär undertecknad att Förvaltningsrätten i Uppsala beslutar om omedelbar inhibition av Heby kommunstyrelses beslut avseende Ks § 13, 2013-01-29, samt att förvaltningsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut avseende Ks § 13 med rubriken ”Mottagande av ensamkommande asylsökande barn”.

  Björn Fredriksson

  Mer information:

  SD-överklagan om flyktingbeslut (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-02-18, kl. 16.02/16.22)

  SD överklagar flyktingbeslut (Upsala Nya Tidning (UNT), UNT Uppland, 2013-02-19, s. 10)

  SD överklagar beslut om flyktingbarn (Sala Allehanda (SA), Camilla Röjerås, 2013-02-20, s. 5)