SD Heby i P4 Upplands valsatsning | Sverigedemokraterna Heby

SD Heby i P4 Upplands valsatsning

SD Hebys kommunföreningsordförande och förstanamn Michael Öhman medverkade i en debatt om kollektivtrafik med Kristdemokraterna och Lokala partiet i P4 Uppland:

”Bättre tvärförbindelser behövs i Heby kommun” (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

Politiker debatterade Heby som pendlarkommun (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

Dessutom har Michael Öhman (SD) på trettio sekunder sammanfattat partiets viktigaste frågor i kommunen:

Heby på 30 sekunder (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

Sverigedemokraterna Heby har även svarat på P4 Upplands frågor om kommunvalet 2014 enligt nedan.

Hur kan nya jobb skapas i kommunen?
Locka fler företag att etablera sig i kommunen, bygg fler bostäder samt skapa bättre kommunikationer.

Vilka är de viktigaste förändringarna som ni vill genomföra i skolan?
Öka vuxennärvaron för att skapa lugn och ro i skolan, vilket leder till bättre studieresultat.

Vad behöver göras för att förbättra äldrevården i kommunen?
Avsätt mer resurser till äldreomsorgen och säkerställ att de äldres behov tillgodoses så att oegentligheter inte förekommer.

Vilken är den viktigaste förändringen ni vill genomföra för integrationen i kommunen?
Inför ett invandringsstopp för att inte belasta kommunens redan ansträngda ekonomi ännu mer.

Vilken är den viktigaste frågan för kommunen?
Att utveckla alla orter och samhällen för att öka samhällsservicen inom hela kommunen.

Mer information:

Så här tycker partierna i kommunfullmäktige i Heby (Sveriges Radio P4 Uppland)