SD Heby interpellerar om hot mot kommunpersonal | Sverigedemokraterna Heby

SD Heby interpellerar om hot mot kommunpersonal

Nedanstående interpellation av Sverigedemokraterna om hot mot kommunanställda inlämnades och anmäldes vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 20 juni 2012.

Interpellation om hot mot kommunanställda

Till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C)

I olika medier rapporteras nuförtiden ofta om hur alltfler kommunanställda och andra offentliganställda runt om i Sverige utsätts för olika typer av hot och trakasserier samt i vissa fall till och med våld i sitt yrke. Det kan handla om exempelvis lärare, socialsekreterare eller annan personal som får mottaga hotelser i sin yrkesutövning och som drabbas hårt av detta med psykiska och ibland fysiska men som följd.

Nyligen uppmärksammades i olika rikstäckande massmedier ett fall där en lärare blivit misshandlad med både sparkar och slag av en elev men som sedan nekats skadestånd för detta i Gällivare tingsrätt. Tingsrätten menade istället att läraren måste vara beredd på visst våld på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis.

Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C):

1. Finns det någon egen undersökning i kommunen eller undersökning som gjorts av annan part om hur pass vanligt det är med hot av olika slag mot kommunanställda i Heby kommun?

2. Om ja, hur ser statistiken för vår kommun ut?

3. Om nej, kommer kommunen att ta initiativ till att en sådan undersökning görs kontinuerligt?

4. Vad har Heby kommun för handlingsplan samt andra förberedelser och rutiner kring hot mot dess anställda och även hur detta kan förebyggas?

Vittinge den 20 juni 2012

Björn Fredriksson (SD)

Interpellationen besvarades vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 18 september 2012 av ordföranden i kommunstyrelsens verksamhetsutskott David Olsson (M):

Hot mot anställd blir arbetsskada (unt.se, 2012-09-21)