SD Upplands EU-valrörelse 2014 | Sverigedemokraterna Heby

SD Upplands EU-valrörelse 2014

Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

Europaparlamentsvalet 2014 är sedan en tid tillbaka över, och för partidistriktet SD Uppland blev valrörelsen liksom i övrigt i landet en stor succé. Partiet hade bland annat valstugor i Bålsta och Uppsala för första gången i ett EU-val. Valrörelsen startade med bland annat en valplaneringsträff i Uppsala och i de flesta andra kommuner i länet samt partiledare Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm.

SD kampanjade på Gimo vårmarknad, Knivsta marknad och Tierps vårmarknad, i Östervåla, på olika orter i Tierps kommun, på Stora torget i Enköping, på torget i Gimo, i Knivsta, i Almunge och i Knutby. Dessutom deltog SD i olika EU-debatter på SLU, hos Missionskyrkan, på Knivsta kommunhus, på Kompassen i Enköping, på Uppsala folkhögskola, i Radio Uppland, med Svenska Jägareförbundet och med Kurdiska student- och akademikerföreningen.

Partiet hade torgmöten i både Uppsala och Enköping med partiledare Jimmie Åkesson. Partisekreterare Björn Söder och SD:s toppnamn i EU-valet Kristina Winberg besökte Uppsala för ett torgmöte vid valstugan.

SD har annonserat i Enköpings-Posten, i Uppsalatidningen och på Facebook. Dessutom har det affischerats på landsbygden runt om i länet, bland annat i Heby, Uppsala och Östhammars kommuner. Även på orterna Enköping, Knivsta och Uppsala har det affischerats. En stor del valmaterial har delats både vid skolbesök, vid valstugorna, vid övrigt kampanjande och i brevlådor i Enköpings, Heby, Knivsta, Uppsala och Östhammars kommuner. Valrörelsen avslutades med en stor valvaka i Uppsala för distriktets medlemmar.

Från distriktets sida vill vi rikta ett stort tack till alla valarbetare, medlemmar, väljare och sympatisörer för ett fantastiskt valresultat, en härlig valrörelse och en fin valvaka. Sverigedemokraterna tar alltså för första gången plats i Europaparlamentet och detta med 2 mandat och nästan 10 procent, vilket är en tredubbling från förra EU-valet 2009. Vi är här för att stanna, och vi är på gång nu! Nu laddar vi batterierna inför det stora valet i september. Tack, alla Sverigevänner!

Det slutliga valresultatet blev följande:

Enköpings kommun: 10,08 % (nummer 5)
Heby kommun: 13,60 % (nummer 3)
Håbo kommun: 11,64 % (nummer 4)
Knivsta kommun: 8,50 % (nummer 5)
Tierps kommun: 11,25 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
Uppsala kommun: 5,76 % (nummer 8)
Älvkarleby kommun: 14,67 % (nummer 2)
Östhammars kommun: 10,06 % (nummer 5)

Uppsala län: 7,50 % (nummer 5; utan Uppsala kommun skulle länets valresultat bli 10,89 procent)

De tre starkaste valdistrikten i respektive kommun:

ENKÖPING
Västerleden N: 17,01 % (nummer 2)
Romberga: 13,38 % (nummer 2)
Svinnegarn: 12,66 % (nummer 3)

HEBY
Tärnsjö: 16,18 % (nummer 3)
Västerlövsta Östra–Huddunge: 15,27 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
Morgongåva: 14,23 % (nummer 2)

HÅBO
Mansängen: 17,55 % (nummer 2)
Skokloster: 13,98 % (nummer 4)
Övergran: 12,44 % (nummer 6)

KNIVSTA
Husby-Långhundra: 12,81 % (delad tredjeplats)
Vassunda: 11,05 % (nummer 5)
Södra Knivsta: 10,22 % (nummer 6)

TIERP
Skärplinge: 16,25 % (nummer 2)
Söderfors: 13,30 % (nummer 2)
Västland–Karlholm: 12,60 % (nummer 2)

UPPSALA
Faringe–Bladåker: 25,74 % (största parti och starkaste valdistrikt!)
Järlåsa: 17,68 % (nummer 2)
Knutby: 17,43 % (nummer 3)

ÄLVKARLEBY
Älvkarleö bruk–Marma: 19,42 % (nummer 2)
Skutskärs centrum: 17,13 % (nummer 2)
Jungfruholmen: 15,13 % (nummer 2)

ÖSTHAMMAR
Alunda tätort: 13,67 % (nummer 2)
Norrskedika–Valö–Forsmark: 13,33 % (nummer 3)
Gräsö: 12,89 % (nummer 3)