Utdelningar i Tärnsjö, Östervåla och Harbo | Sverigedemokraterna Heby

Utdelningar i Tärnsjö, Östervåla och Harbo

Den senaste tiden har Sverigedemokraterna delat ut kampanjmaterial på orterna Tärnsjö, Östervåla och Harbo med omnejd i Heby kommun.

Det material som utdelats består i tusentals mellanvals- och trygghetskampanjflygblad samt 2012 års andra upplaga av den så kallade presentationstidningen, ett särskilt exemplar av partiorganet SD-Kuriren.

Responsen från allmänheten har varit positiv, och medlemsantalet i kommunen har sedan oktober månad nästan fördubblats.